Política de privacitat

Identitat: Traduccions MON, SL

CIF: B62.561.253

Adreça postal: Passeig Pere III, 55A, entl. 2a, 08242 Manresa (Espanya)

Telèfon: +34938757393

Correu electrònic: tr-mon@tr-mon.com

1-INFORMACIÓ I CONSENTIMENT. 

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en la URL www.traduccionesmon.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per Traduccions MON.

2-OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre’s les finalitats, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

3-AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ TRADUCCIONS MON LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per Traduccions MON conforme a les següents finalitats:

-Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Demana pressupost”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

-Remetre periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’Usuari hi dona el seu consentiment o, en qualsevol cas, no s’hi oposa o revoca el seu consentiment prèviament donat.

-Mantenir informat a l’Usuari sobre les novetats de Traduccions MON en els seus perfils a les Xarxes Socials, si l’Usuari es fa seguidor de Traduccions MON en els seus perfils. L’Usuari que no desitgi seguir rebent comunicacions comercials sobri Traduccions MON a les Xarxes Socials ha de deixar de seguir els seus perfils.

4-QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ TRADUCCIONS MON? 

Traduccions MON tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

-Dades identificatives

-Dades de contacte

5-QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de Traduccions MON està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

6-A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI? 

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

7-RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

-Garanteix que les dades que facilita a Traduccions MON són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

-Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Traduccions MON o a tercers.

8-COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

Una de les finalitats per a les quals Traduccions MON tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida únicament i exclusiva a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment per a rebre-la.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Traduccions MON pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: tr-mon@tr-mon.com.

9-EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a Traduccions MON amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic tr-mon@tr-mon.com, bo i adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

-Revocar els consentiments

-Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.

-Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, no actualitzada o inexacta.

-Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

-Oposició. Pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basat en interès legítim.

-Limitació del tractament. Obtenir de Traduccions MON la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

-Portabilitat de les seves dades. Dret al fet que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable

-Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que Traduccions MON ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

10- MESURES DE SEGURETAT.

Traduccions MON tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

 

 

Omple el formulari i et respondrem al més aviat possible :

Whatsapp Contact