Traducció tècnica

Traduir una paraula pot necessitar hores

Sovint les traduccions tècniques contenen poc text. Un esquema industrial, l’especejament d’una màquina, un full tècnic, un certificat d’homologació, un etiquetatge alimentari o unes instruccions de muntatge ferroviari poden contenir molt poc text, però sempre és molt significatiu i altament especialitzat. En aquests casos no n’hi ha prou de conèixer l’idioma: cal consultar experts en la matèria. Traduccions MON compta amb un equip d’assessors especialitzats (alguns interns, altres externs) que permeten trobar sempre la paraula exacta per al concepte que cal traduir.

Un cop realitzada la traducció és important corroborar que el text resultant és d’ús corrent en el sector industrial corresponent. Per això és important el nostre procés d’assegurament de la qualitat.

Omple el formulari i et respondrem al més aviat possible :

Whatsapp Contact